Aşağıya Kaydır
Başa Dön

KOSGEB Destekleri

HİZMETLER
Aşağıya Kaydır
//Hizmetler
KOSGEB Destekleri

KOSGEB Destekleri

Girişimcilik Destekleri

KOSGEB proje ve destek programları hizmet verdiğimiz temel alanlar arasında yer almaktadır. Bu kapsamda Girişimcilik, Ar-Ge, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme, İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararası Büyüme, KOBİ Finansman ve KOSGEB Destekleri kapsamında Girişimcilere, işletmelere veya kurumlara çeşitli danışmanlık hizmetleri çalışma alanlarımızdandır.

1- KOSGEB Destekleri

KOSGEB desteklerinden yararlanmak veya bilgi almak isteyen girişimcilerin tarafımızla iletişime geçtiği ilk andan itibaren planladığınız faaliyetlerle ilgili paylaştığınız bilgiler doğrultusunda, size en uygun proje veya teşvik programını tespit ederek hazırladığımız raporu sunuyoruz.

2- Planlama

Analiz raporumuz doğrultusunda başvurmaya karar verdiğiniz proje ve teşvik programları ile ilgili iş, zaman ve personel planlamasını, tüm tecrübemizi sunarak sizlerle birlikte yapıyoruz. Yol haritanızı tecrübelerimiz ve sizin verdiğiniz bilgiler ile hazırlıyoruz.

3- Proje ve Teşvik Dosyalarının Hazırlanması

Planladığımız faaliyetler ile ilgili tespit ettiğimiz proje ve teşvik programlarına ilişkin başvuru dosyalarınızı mevzuata, ilgili kurallara ve tecrübelerimize uygun şekilde, kaliteden ödün vermeden, en hızlı ve en özgün şekilde hazırlayarak sunuyoruz.

4- Süreç Takibi

Bu aşamada onay verdiğiniz ve resmi başvurusu yapılan proje ve teşvik dosyalarınızın, bürokratik ve takibi uzmanlık gerektiren yasal süreçlerinin her adımını, başvurularınızın olumlu sonuçlanması için titizlikle takip ediyor ve projenizin her aşamasıyla ilgili olarak sizlerle bilgi paylaşıyoruz.

5- Hibe veya Teşvik Onayı

Başvuru ve süreç takibi sonrasında onayı alınan proje ve teşvik dosyalarınıza ilişkin hibe, destek ve teşviklerin işletmeniz hesaplarına geçmesi veya teşvik kullanımı süreçlerini sizlerle iş birliği içerisinde yürütüyor ve hakkedişlerinizin takibini yapıyoruz.

6- Raporlama ve Kapanış

Uygulamaya alınan proje ve teşvik programlarının dönemsel gerçekleşme ve kapanış raporlarını hazırlayarak hem ilgili kurum hem de sizlerle zamanında paylaşıyor, süreci tüm kurallara uyarak zamanında kapatıyoruz. Fon ve teşviklerden faydalanmanızı sağlıyoruz.

PAYLAŞ :

Sosyal Ağlar

Bağlantıda Kalın
Kapat