Aşağıya Kaydır
Başa Dön

Ipard Destekleri (TKDK)

HİZMETLER
Aşağıya Kaydır
//Hizmetler
Ipard Destekleri (TKDK)

Ipard Destekleri (TKDK)

IPARD NEDİR?

Avrupa Birliği, aday ve potansiyel aday ülkelere adaylık sürecinde destek olmak amacıyla, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nı oluşturmuştur. Aday ülke konumunda olan Türkiye, IPA’nın V. Bileşeni’nden (Kırsal Kalkınma) faydalanmak amacıyla, IPARD Programı’nı hazırlamıştır. Bu program, Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde, Türkiye’deki Yüksek Planlama Kurulu tarafından da 30 Aralık 2009 tarihinde onaylanmıştır. IPARD uygulama yapıları olarak; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB), Yönetim Otoritesi olarak; Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) da IPARD Ajansı olarak belirlenmiştir.

IPARD kapsamındaki desteklerin niteliği nedir? Destekler karşılıksız mıdır?

IPARD kapsamındaki mali destekler karşılıksız olmakla birlikte şartlı ve mükellefiyetlidir. Şöyle ki destekleme kararı alındıktan sonra imzalanacak sözleşmelerde belirtilen hususlara uyulması durumunda destekler karşılıksız yani geri ödemesiz olarak verilecektir.

Hangi gider kalemleri desteklenmektedir?

4 grup harcama destek kapsamındadır;

– Makine-Ekipman

– Yapım İşleri

– Hizmet Alımı

– Görünürlük Harcamaları

Proje kapsamında alımlar ne zaman yapılmalıdır?

Proje kapsamındaki tüm alımlar, TKDK tarafından yatırımın uygun bulunması ve sözleşme imzalanmasından sonra yapılmalıdır. İstisnalar hariç TKDK ile sözleşme imzalanmadan önce yapılacak alımlar uygun harcama olsa dahi desteklenmemektedir.

PAYLAŞ :

Sosyal Ağlar

Bağlantıda Kalın
Kapat